På grund av dessa omständigheter, prioriterar vi

att ni tar maten hem.

   Ta hand om dig